Izba Karna

Izba Karna

12 października 2017 Wyłącz przez Beata
http://smart-bhp.pl/ www.outdooradventure.com.pl notariusz

Izba Karna to komórka organizacyjna Sądu Najwyższego, na czele której stoi Prezes Sądu Najwyższego – obecnie jest nim prof. dr hab. Lech Paprzycki.

Izba ta dzieli się na sześć wydziałów, z których każdy ma inne kompetencje. Wydział I Izby Karnej zajmuje się zagadnieniami prawnymi. Wydział II rozpatruje sprawy z kasacji z okręgów Sądów Apelacyjnych w Łodzi i Warszawie.

Sprawami kasacyjnymi z okręgów Sądów Apelacyjnych w Białymstoku, Gdańsku i Lublinie zajmuje się Wydział III. Kasacje z okręgów Sądów Apelacyjnych w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie rozpatruje Wydział IV. Z kolei w Wydziale V rozpoznawane są sprawy z kasacji z okręgów Sądów Apelacyjnych w Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.

Natomiast Wydział VI jest wydziałem do spraw dyscyplinarnych sędziów oraz skarg na przewlekłość postępowania. Najważniejsze orzeczenia Izby Karnej Sądu Najwyższego, wraz z uzasadnieniami, są gromadzone i urzędowo publikowane co miesiąc, w wersji papierowej i elektronicznej (CD), pod nazwą „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Izba Wojskowa”.

W środowisku prawniczym, z uwagi na kolor okładki, znane są jako „czerwone zeszyty”. Dzięki, którym sędzia, prokurator i adwokat mogą śledzić linię orzecznictwa w sprawach karnych. Wydawane są z polecenia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego od 1945 roku.