Jakie wyróżniamy rodzaje ceł?

Jakie wyróżniamy rodzaje ceł?

4 października 2017 Wyłącz przez Beata
Lexstrada

W polskim systemie podatkowym wyróżnia się obecnie kilka typów ceł. Ich charakter jest zależny od kilku czynników, a jednym z nich może być np. kierunek przepływu towarów. W związku z tym wyróżnia się cło importowe, eksportowe oraz tranzytowe. Nakładanie cła importowego ma pomagać krajowej produkcji, a także zwiększyć krajowe dochody. Cło eksportowe natomiast nakłada się zazwyczaj na te surowce, które warto jest przetwarzać w kraju. Dzięki temu znacznie wzrasta cena gotowych już produktów za granicą.

Cło tranzytowe jest natomiast nakładane na kupców zagranicznych. Występuje najrzadziej z trzech powyższych typów ceł. Cła można podzielić także ze względu na ich ekonomiczny charakter. Wówczas wyróżnia się cło fiskalne, ochronne oraz ekspansywne. Cło fiskalne ma zapewnić budżetowi państwa odpowiedni dochód. Cło ochronne, jak jego nazwa wskazuje, zapewnia ochronę krajowej produkcji. Ostatnie z ceł, czyli ekspansywne, zapewnia stałe utrzymywanie wysokich cen na obcych rynkach.