Kalendarz studenta

Kalendarz studenta
https://cdv.pl/studia-ii-stopnia/ biologia pomoce dydaktyczne

Niejednokrotnie nauka na wyższych uczelniach jest zupełnie inaczej rozłożona niż w szkołach średnich.

W liceum czy technikum musimy się bowiem uczyć na bieżąco, w przeciwnym razie dość szybko i dużo ocen będzie negatywnych.

Na studiach bywa zgoła odmiennie, gdyż zdarzają się takie kierunki studiów, na których są wyłącznie jedno czy dwa kolokwia z każdego przedmiotu, a następnie egzamin, z którego możemy być zwolnieni.

W praktyce oznacza to, iż część studentów nie uczy się niemal przez dwa miesiące, po czym piszą kolokwium (przygotowując się do niego intensywnie przez tydzień), a następnie znowu mają wolne od nauki i powtarzają powyższy schemat przed egzaminami.

Czasami taki sposób organizacji nauki pozwala na zaliczenie wszystkich przedmiotów, ale w żadnym wypadku nie gwarantuje nam, iż temat będzie dla nas zrozumiały, a tym bardziej zapamiętany na długie lata.

Dodatkowo należy wspomnieć, iż studentom, którzy nie zdali egzaminów w pierwszym terminie przysługuje sesja poprawkowa.