Mikroprzędsiębiorstwa

Mikroprzędsiębiorstwa

3 listopada 2017 Wyłącz przez Beata
www.3deko.waw.pl http://www.impuls-pack.com.pl/ Wzory na sztandary szkolne wybiera u nas klient

Obok dużych i średnich zakładów produkcyjnych coraz większe znaczenie uzyskują mikroprzedsiębiorstwa, przez które zgodnie z definicją rozumie się, podmioty gospodarcze zatrudniające mniej niż 10 pracowników i których roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro. Chociaż w Polsce mikrofilmy są bardziej popularne w handlu i usługach, to można spotkać je także w przemyśle i budownictwie.

Niestety jak na razie są to jedynie podmioty sezonowe, które funkcjonują na rynku krócej niż 12 miesięcy. W mikroprzedsiębiorstwach, dominują osoby samo zatrudnione.

Stanowią one istotny sektor gospodarki, gdyż tworzą one miejsca pracy dla znacznej rzeszy zatrudnionych oraz dla samych ich właścicieli. Stanowią one również większość wszystkich krajowych przedsiębiorstw, dzięki nim znacząco wzrasta polski PKB.

Wadą tego typu firm jest niewielki zasięg działania, a także słaba skłonność do kooperacji i brak długofalowego planowania. Ale powoli sytuacja ta zaczyna się zmieniać i firmy takie konkurują z pozostałymi podmiotami gospodarczymi.