Najwyższa moc Konstytucji RP

Najwyższa moc Konstytucji RP
www.kozakwojtan.nieruchomosci.pl lista wspólników spółki z o.o wzór wiarygodność firmy

Konstytucja RP to akt prawny, który stoi na czele hierarchii aktów prawnych w Polsce. W polskim systemie prawnym nie ma aktów, które miałyby wyższą moc, z tego faktu wynika zasada, że wszystkie akty prawne muszą być zgodne z zapisami konstytucyjnymi.

To konstytucja właśnie określa kto i w jakiej procedurze może wydać dany akt normatywny, tylko wtedy ten nowopowstały akt może stać się elementem systemu. To konstytucja udziela parlamentowi kompetencji do stanowienia praw, w szczególności ustaw.

Konstytucja jest uchwalana przez konstytuantę. Ze względu na doniosłość tego aktu tryb zmiany treści przepisów polskiej konstytucji jest dość skomplikowany, do przegłosowania zmian w przepisach konstytucyjnych potrzebne jest wyższe quorum, a konstytuanta musi użyskać kwalifikowaną większość głosów.

Ten akt o najwyższej mocy prawnej reguluje ustrój polityczny oraz ekonomiczny państwa. To właśnie w konstytucji znajdują się zapisy dotyczące wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela.