Perspektywa szkół wyższych

Perspektywa szkół wyższych
www.tbom.pl Studia dietetyczne Poznań

Każdy student, który zaraz po maturze podjął decyzję o studiowaniu, zna lub może tylko słyszał o Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”.

Jest to ranking, który jest przygotowywany od piętnastu lat, a w 2014 roku została opublikowana jego jubileuszowa edycja.

Ranking Szkół Wyższych „Perspektywy” przygotowywuje Fundacja Edukacyjna Perspektywy, której nie jest zapewne obojętny poziom edukacji na wyższym szczeblu.

Co roku fundacja ta ocenia polskie uczelnie.

Ich liczba to około 195.

Warto zauważyć, że w Polsce funkcjonuje ponad osiemdziesiąt uczelnii akademickich i niewiele mniej szkół magisterskich niepublicznych, a także dwadzieście siedem państwowych wyższych szkół zawodowych.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy tworząc Ranking Szkół Wyższych bierze pod uwagę między innymi efektywność naukową oraz warunki kształcenia różnego rodzaju uczelni wyższych.

Ważny jest także prestiż oraz potencjał naukowy czy chociażby umiędzynarodowienie polskich uniwersytetów, akademii czy innych szkół wyższych.