Podatek leśny

Podatek leśny
sukcesja firmy po śmierci właściciela https://adwokat-moszczynska.pl/kontakt

Podatek leśny zalicza się do grupy podatków bezpośrednich i w swoim charakterze jest bardzo podobny do podatku rolnego. W polskim systemie podatkowym funkcjonuje od 1991 roku i jest zaliczany do podatków majątkowych.

Wpływy z podatków leśnych są przekazywane do budżetów gminnych. Podatnikami podatków leśnych mogą być zarówno osoby prawne jak i osoby fizyczne.

Mogą nimi być także organizacje, także spółki, które nie posiadają osobowości prawnej. Dotyczy to przypadków, w których podmioty te są posiadaczami lasów lub ich właścicielami, są użytkownikami wieczystymi lasów lub też są posiadaczami lasów, które są własnością Skarbu Państwa.

Podatnicy podatku leśnego nie mogą niestety liczyć na jakiekolwiek ulgi. Co jest przedmiotem opodatkowania? Oczywiście lasy, ale nie wszystkie.

Nie wlicza się tutaj bowiem lasów, które są zajęte dla działalności innej niż leśna. Z podatku leśnego mogą zostać np.

zwolnione lasy z wiekiem do czterdziestu lat, lasy zarejestrowane jako zabytki lub lasy działające jako użytki ekologiczne.