Przemysł spożywczy-2

Przemysł spożywczy-2
keton metylowy http://www.sztandar.info

Przemysł spożywczy jest na terenie każdego kontynentu i każdego kraju, ale nie w każdym jest tak samo rozwinięty.

Ów rozwój uzależniony jest przede wszystkim od tego, jakie jest zapotrzebowanie na wytwarzany produkt, jakie są możliwości eksportu oraz jakimi surowcami naturalnymi dysponuje dany kraj.

Każdy kraj kieruje się swoją polityką gospodarczą i finansową, a są one ściśle powiązane z przemysłem.

Dzisiaj, kiedy wszystkie procesy są zmechanizowane, przemysł się bardzo rozwija, stawia się nacisk na ekonomię pod każdym względem.

Praca człowieka staje się zautomatyzowana, a wszelkiego rodzaju urządzenia i maszyny projektowane i produkowane w taki sposób, by były ekologiczne dla środowiska, które i tak jest dostatecznie degradowane przez ludzi.

Można powiedzieć, że przemysł, jako ogół zagadnienia i wszystkie z jego gałęzi współpracują ze sobą, bo przecież gdyby nie przemysł elektromaszynowy i wytworzone różnego rodzaju urządzenia niemożliwa byłaby inna gałąź przemysłu.

Reasumując można stwierdzić, że współpracują ze sobą.