Przemysł w Pabianicach

Przemysł w Pabianicach

9 października 2017 Wyłącz przez Beata
www.wygrajwkolorze.pl przetwornik ciśnienia termet vms

Łódź, podobnie zresztą jak cała aglomeracja łódzka, większości z nas kojarzy się z przemysłem, manufakturami i wielkim kapitałem, jaki był tutaj inwestowany przez długie lata. Region ten jednak w chwili obecnej jest zdecydowanie uboższy niż w latach swojej świetności. Dotyczy to również Pabianic, trzeciego co do wielkości miasta w całym województwie. Osoby znające nieco historię regionu powinny kojarzyć Pabianice z przemysłem sukienniczym i włókienniczym.

W okresie, w którym miasto należało do wchodzącego w skład Rosji Królestwa Polskiego, w Pabianicach wybudowano potężne zakłady szwalnicze. Władze zadbały nie tylko o rozbudowę infrastruktury, ale również o zagwarantowanie odpowiedniej liczby rąk do pracy. Wydano specjalne rozporządzenia, na mocy których nowoprzybyli osadnicy mogli liczyć na specjalne traktowanie. W ten sposób znacznie powiększyła się liczebność Pabianic, które w XIX wieku przeżywały swój rozkwit gospodarczy.

Dawne bogactwo zostało jednak roztrwonione i obecnie miasto pozostaje w głębokim kryzysie ekonomicznym.