Przemysł węglowy w Polsce i na świecie

Przemysł węglowy w Polsce i na świecie
https://zapmaster.pl/ kruszywo strzegom www.michor.pl

Węgiel to niezwykle wartościowy pierwiastek występujący na świecie, posiadający niezwykle wiele zastosowań. Jako surowiec służy on przede wszystkim jako źródło energii, najczęściej do ogrzewania naszych domów i mieszkań. Trzeba jednak uzmysłowić sobie fakt, że wpływa on na ilość gazów cieplarnianych w atmosferze i z tego powodu przez niektóre państwa jest on ograniczany.

Przemysł węglowy w Polsce funkcjonował rewelacyjnie do czasu akcesji do unii europejskiej, w której dąży się do maksymalnego ograniczenia użycia węgla. Część państw na świecie również zdecydowała się wprowadzić restrykcje w używaniu węgla w ramach walki z globalnym ociepleniem. Decydującym dokumentem w tej sprawie jest protokół z Kioto.

W Polsce przemysł węglowy uległ znacznym zmianom z tego powodu. Zaobserwować możemy między innymi większe zainteresowanie ogrzewaniem gazowym, a także fakt, iż w niektórych sytuacjach od kupna węgla należy odprowadzić podatek akcyzowy. Wpływa to na coraz wyższe ceny tego surowca.