Rodzaje przemysłu lekkiego

Rodzaje przemysłu lekkiego

1 listopada 2017 Wyłącz przez Beata
www.donvasyl.com palniki do kuchenki gazowej wrozamet zabezpieczanie ładunku na paletach

Długą i bogatą tradycje w naszym kraju ma przemysł włókienniczy, który zaliczany jest do przemysłu lekkiego obok takich jego gałęzi jak przemysł odzieżowy oraz skórzano-obuwniczy. Najbardziej znany z przemysłu włókienniczego jest okręg łódzki, w którym wytwarza się różne rodzaje tkanin: bawełniane, wełniane i jedwabne. Oprócz niego występują jeszcze dwa duże rejony sudecki, produkujący tkaniny bawełniane i lniane oraz bielski, specjalizujący się w produkcji tkanin wełnianych.

Oprócz tego kilka zakładów w Polsce produkuje dywany. Zakłady przemysłu odzieżowego zlokalizowane są zazwyczaj w dużych miastach lub ich pobliżu np. w Łodzi, Pabianicach, Krakowie, Warszawie, Poznaniu czy Wrocławiu.

Duża część wyrobów odzieżowych jest eksportowana, głównie do Niemiec. Do przemysłu skórzano-obuwniczego należą garbarnie oraz zakłady wytwarzające obuwie i galanterię skórzaną. Wyprawione skóry zużywane są głównie do produkcji obuwia, ale niestety obecnie przemysł obuwniczy przeżywa spore trudności w związku z dużym importem obuwia tekstylnego z Chin.