Szkło laboratoryjne

Szkło laboratoryjne
https://www.haik.pl talerze jednorazowe http://www.bamartech.pl/oferta/oczyszczalnia-osiedlowa-bio-disc/

Szklane elementy są bardzo powszechne w laboratoriach medycznych, chemicznych czy analitycznych. Dzięki swoim właściwościom, szkło idealnie sprawdza się w kontaktach z różnymi odczynnikami chemicznymi. Dodatkowo szkło można zaliczyć do materiałów, które cechują się odpornością mechaniczną czy dobrym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej. Wszystkie te cechy sprawiają, że trudno zastąpić szkło innym materiałem. W laboratoriach ze szkła wykonane są niemal wszystkie naczynia, jak np. kolby czy pipety.

Wiele elementów szklanych zawierają dostępne w laboratoriach urządzenia. Niekiedy istnieje jednak konieczność zmiany poszczególnych właściwości szkła. W szczególności dotyczy to tych elementów szklanych, które narażone są na działanie wysokich temperatur. W takich przypadkach bardzo powszechną czynnością jest hartowanie szkła. Dzięki temu materiał ten posiada jeszcze lepszą wytrzymałość na zmienne wskazania temperaturowe. Szkło laboratoryjne zaliczane jest do szkieł technicznych.

W tej grupie znajdują się także szkła optyczne czy krzemionkowe.