Wrocławski Okręg Przemysłowy

Wrocławski Okręg Przemysłowy

5 października 2017 Wyłącz przez Beata
Michor Grupa Ignis http://www.viavac.com/pl/produkty/panels/123-podnosniki-prozniowe-panele.html

W skład Wrocławskiego Okręgu Przemysłowego wchodzi miasto Wrocław oraz powiat wrocławski. Okręg ten obejmuje razem 1081 km², czyli 3‰ powierzchni Polski W skali krajowej przemysł okręgu wrocławskiego odznacza się aż w dziewięciu gałęziach, w których udział okręgu jest wyższy od udziału w ogólnym zatrudnieniu przemysłowym. Przypadają na to wszystkie gałęzie metalowo-maszynowe z elektrotechnicznym na czele, poligrafia, odzieżowy, hutnictwo metali kolorowych reprezentowana przez walcownie, wytwarzanie energii oraz spożywczy.

Struktura branżowa przemysłu okręgu wrocławskiego jest wybitnie wielostronna i zrównoważona. Działalność przemysłowa okręgu wrocławskiego nie obejmuje na szczęście wielu zakładów bardziej szkodliwych dla otoczenia. Należą do nich jedynie fabryka jedwabiu wiskozowego na Kowalach oraz zakłady nawozów fosforowych na Swojczycach, znajdujących się we wschodniej peryferii miasta.

Cechą szczególną wrocławskiego okręgu jest fakt, że bezpośrednie zaplecze miasta-powiat wykazuje małą gęstość zaludnienia.